Центр «Пам’ять і майбутнє» здійснює дослідницькі проєкти, створює наукові публікації, організовує конференції, дебати та семінари з новітньої історії Польщі, з особливим акцентом на західних і північних територіях після 1945 року – включно з історією Вроцлава та Нижньої Сілезії. Важливим елементом діяльності науково-дослідного відділу Центру є збір автобіографічних розповідей свідків історії та учасників історичних подій. Архів усної історії, що містить понад тисячу годин записів, є цінним унікальним джерелом, яке використовувалося в проєктах Центру та  доступне в Центрі документації для всіх, хто цікавиться минулим.

Від самого початку Центр бере участь у розробці та поширенні методології вербальної історії в дослідженнях минулого та документації спогадів поколінь, що відходять. З 2011 року Центр підтримує наукову дискусію, поширює результати останніх досліджень у галузі вербальної історії в Польщі та за її межами, а також робить доступними видання джерел усної історії, видаючи науковий журнал «Wrocław Annals of Oral History» (доступний у друкованому та цифровому вигляді на www.wrhm.pl). Фахівці науково-дослідного відділу Центру регулярно проводять майстер-класи; а також лекції та презентації для працівників закладів культури, які реалізують подібні проекти; членів громадських організацій, що документують головним чином краєзнавство, а також студентів та докторантів, які використовують у своїх дослідженнях спогади свідків історії. У рамках співпраці з Історичним інститутом Вроцлавського університету в галузі історії в публічному просторі ми також проводимо курс вербальної історії та підтримуємо академічні дослідження грантами та стипендіальними програмами для молодих дослідників, а з 2021 року також організовуємо конкурс на кращу бакалаврську та магістерську роботу з використанням усної історії.

Центр також має наукову бібліотеку, ресурси якої постійно поповнюються найновішими публікаціями, присвяченими переважно історії Західної та Північної Польщі та зокрема Вроцлава. Книги доступні для всіх бажаючих.